การทำธุรกรรมทางการตลาดแบบ MLM (Multi Level Marketing) จะถูกดำเนินคดีทางกฏหมาย

รัฐบาลพม่าประกาศเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561
ที่ผ่านมาว่าถ้าทางการทราบว่ามีการทำธุรกรรมทางการตลาดแบบ MLM (Multi Level Marketing)
จะถูกดำเนินคดีทางกฏหมาย
อย่างไรก็ตามหากบริษัทที่เคยทำธุรกิจแบบMLMแล้วมาเปลี่ยนเป็นทำการตลาดแบบทั่วไป 
และสินค้ามี การจดFDA ก็ยังสามารถดำเนินกิจกรรมทางการตลาดได้ตามปกติ
✅สมมุติว่า
แอมเวย์เคยขายแบบ MLM ต่อไปนี้ในพม่าห้ามขายแต่สามารถเปิดหน้าร้านให้ลูกค้ามาหาซื้อได้ตามราคาปลีกได้
Cr.Look Myanmar-มองพม่าแบบพม่ามอง