บริการขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุก 6 ล้อ

บริการขนส่งสินค้าโดย  รถบรรทุก 6 ล้อ

ต้นทาง กรุงเทพฯ ปลายทาง เมียวดี

ราคาค่าพิธีการเจ้าหน้าที่พร้อมเอกสารของประเทศไทย
และราคาค่าพิธีการเจ้าหน้าที่พร้อมเอกสารของประเทศพม่า
(ตรงด่านพรมแดนฝั่งเมียวดีเท่านั้น)


เมียวดี จำนวน 1 คัน = 17,000 บาท

ต้นทาง กรุงเทพฯ ปลายทาง ย่างกุ้ง

ราคาค่าพิธีการเจ้าหน้าที่พร้อมเอกสารของประเทศไทย
และราคาค่าพิธีการเจ้าหน้าที่พร้อมเอกสารของประเทศพม่า
(ตรงด่านพรมแดนฝั่งเมียวดีเท่านั้น) พร้อมราคาค่าพิธีการภาษีจุดส่งออก


ย่างกุ้ง จำนวน 1 คัน = 45,000-55,000 บาท
(ราคาดังกล่าวขึ้นอยุ่กับตัวสินค้า)

**ราคาดังกล่าวขึ้นอยู่กับตัวสินค้า

รถบรรทุก 6 ล้อ

ขนาด ยาว 6.5 เมตร / กว้าง 2.3 เมตร / สูง 2.2 เมตร รับน้ำหนักได้ 8 ตัน ปริมาตร 23 คิว