บริการขนส่งสินค้าโดยรถเทลเลอร์แบบคอก

บริการขนส่งสินค้าโดย  รถเทลเลอร์คอก

ต้นทาง กรุงเทพฯ ปลายทาง เมียวดี

ราคาค่าพิธีการเจ้าหน้าที่พร้อมเอกสารของประเทศไทย
และราคาค่าพิธีการเจ้าหน้าที่พร้อมเอกสารของประเทศพม่า
(ตรงด่านพรมแดนฝั่งเมียวดีเท่านั้น)


เมียวดี จำนวน 1 คัน = 39,000 บาท

ต้นทาง กรุงเทพฯ ปลายทาง ย่างกุ้ง

ราคาค่าพิธีการเจ้าหน้าที่พร้อมเอกสารของประเทศไทย
และราคาค่าพิธีการเจ้าหน้าที่พร้อมเอกสารของประเทศพม่า
(ตรงด่านพรมแดนฝั่งเมียวดีเท่านั้น) พร้อมราคาค่าพิธีการภาษีจุดส่งออก


ย่างกุ้ง จำนวน 1 คัน = 85,000-100,000 บาท
(ราคาดังกล่าวขึ้นอยุ่กับตัวสินค้า)

**ราคาดังกล่าวขึ้นอยู่กับตัวสินค้า

รถเทลเลอร์คอก

ขนาด ยาว 12 เมตร / กว้าง 2.2 เมตร / สูง 2.2 เมตร (จากพื้น) รับน้ำหนักได้ 25 ตัน