บริการขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุก 4 ล้อ

บริการขนส่งสินค้าโดย  รถบรรทุก 4 ล้อ

บริการขนส่งแบบเต็มคัน

Full Truck Load - FTL

ต้นทาง กรุงเทพฯ ปลายทาง เมียวดี

ราคาค่าพิธีการเจ้าหน้าที่พร้อมเอกสารของประเทศไทย
และราคาค่าพิธีการเจ้าหน้าที่พร้อมเอกสารของประเทศพม่า
(ตรงด่านพรมแดนฝั่งเมียวดีเท่านั้น)


เมียวดี จำนวน 1 คัน = 9,500 บาท

ต้นทาง กรุงเทพฯ ปลายทาง ย่างกุ้ง

ราคาค่าพิธีการเจ้าหน้าที่พร้อมเอกสารของประเทศไทย
และราคาค่าพิธีการเจ้าหน้าที่พร้อมเอกสารของประเทศพม่า
(ตรงด่านพรมแดนฝั่งเมียวดีเท่านั้น) พร้อมราคาค่าพิธีการภาษีจุดส่งออก


ย่างกุ้ง จำนวน 1 คัน = 28,000-35,000 บาท
(ราคาดังกล่าวขึ้นอยุ่กับตัวสินค้า)

**ราคาดังกล่าวขึ้นอยู่กับตัวสินค้า

รถบรรทุก 4 ล้อ

ขนาด ยาว 2 เมตร / กว้าง 1.5 เมตร / สูง 3 เมตร (จากพื้น) รับน้ำหนักได้ 3.5 ตัน ปริมาตร 9 คิว