fbpx

BONUS STORE Express

ให้การขนส่งไปพม่าเป็นเรื่องง่าย…

Services

บริการขนส่งสินค้าขนาดเล็ก

บริการขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มคันรถ
(Less Than Truck Load – LTL)
ราคาเริ่มต้นที่ 490 บาท

บริการขนส่งสินค้าพิเศษ COD

ในเขตย่างกุ้ง 130 บาท นอกเขต
( ปริมณฑล ) บวกเพิ่ม 60 บาท
ค่าบริการ COD พม่าคิด 5%
ของมูลค่าสินค้ารวมส่ง

เช็คค่าบริการได้เองง่ายๆ

บริการขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มคัน (Less Than Truck Load - LTL)

หมวดหมู่สินค้า สำหรับกำหนดราคาค่าขนส่ง

บริการขนส่งสินค้าโดย  รถบรรทุก 4 ล้อ

ต้นทาง กรุงเทพฯ ปลายทาง เมียวดี

ราคาค่าพิธีการเจ้าหน้าที่พร้อมเอกสารของประเทศไทย
และราคาค่าพิธีการเจ้าหน้าที่พร้อมเอกสารของประเทศพม่า
(ตรงด่านพรมแดนฝั่งเมียวดีเท่านั้น)


เมียวดี จำนวน 1 คัน = 9,500 บาท

ต้นทาง กรุงเทพฯ ปลายทาง ย่างกุ้ง

ราคาค่าพิธีการเจ้าหน้าที่พร้อมเอกสารของประเทศไทย
และราคาค่าพิธีการเจ้าหน้าที่พร้อมเอกสารของประเทศพม่า
(ตรงด่านพรมแดนฝั่งเมียวดีเท่านั้น) พร้อมราคาค่าพิธีการภาษีจุดส่งออก


ย่างกุ้ง จำนวน 1 คัน = 28,000-35,000 บาท
(ราคาดังกล่าวขึ้นอยุ่กับตัวสินค้า)

**ราคาดังกล่าวขึ้นอยู่กับตัวสินค้า

รถบรรทุก 4 ล้อ

ขนาด ยาว 2 เมตร / กว้าง 1.5 เมตร / สูง 3 เมตร (จากพื้น) รับน้ำหนักได้ 3.5 ตัน ปริมาตร 9 คิว

บริการขนส่งสินค้าโดย  รถบรรทุก 6 ล้อ

ต้นทาง กรุงเทพฯ ปลายทาง เมียวดี

ราคาค่าพิธีการเจ้าหน้าที่พร้อมเอกสารของประเทศไทย
และราคาค่าพิธีการเจ้าหน้าที่พร้อมเอกสารของประเทศพม่า
(ตรงด่านพรมแดนฝั่งเมียวดีเท่านั้น)


เมียวดี จำนวน 1 คัน = 17,000 บาท

ต้นทาง กรุงเทพฯ ปลายทาง ย่างกุ้ง

ราคาค่าพิธีการเจ้าหน้าที่พร้อมเอกสารของประเทศไทย
และราคาค่าพิธีการเจ้าหน้าที่พร้อมเอกสารของประเทศพม่า
(ตรงด่านพรมแดนฝั่งเมียวดีเท่านั้น) พร้อมราคาค่าพิธีการภาษีจุดส่งออก


ย่างกุ้ง จำนวน 1 คัน = 45,000-55,000 บาท
(ราคาดังกล่าวขึ้นอยุ่กับตัวสินค้า)

**ราคาดังกล่าวขึ้นอยู่กับตัวสินค้า

รถบรรทุก 6 ล้อ

ขนาด ยาว 6.5 เมตร / กว้าง 2.3 เมตร / สูง 2.2 เมตร รับน้ำหนักได้ 8 ตัน ปริมาตร 23 คิว

บริการขนส่งสินค้าโดย  รถบรรทุก 10 ล้อ

ต้นทาง กรุงเทพฯ ปลายทาง เมียวดี

ราคาค่าพิธีการเจ้าหน้าที่พร้อมเอกสารของประเทศไทย
และราคาค่าพิธีการเจ้าหน้าที่พร้อมเอกสารของประเทศพม่า
(ตรงด่านพรมแดนฝั่งเมียวดีเท่านั้น)


เมียวดี จำนวน 1 คัน = 25,000 บาท

ต้นทาง กรุงเทพฯ ปลายทาง ย่างกุ้ง

ราคาค่าพิธีการเจ้าหน้าที่พร้อมเอกสารของประเทศไทย
และราคาค่าพิธีการเจ้าหน้าที่พร้อมเอกสารของประเทศพม่า
(ตรงด่านพรมแดนฝั่งเมียวดีเท่านั้น) พร้อมราคาค่าพิธีการภาษีจุดส่งออก


ย่างกุ้ง จำนวน 1 คัน = 65,000-75,000 บาท
(ราคาดังกล่าวขึ้นอยุ่กับตัวสินค้า)

**ราคาดังกล่าวขึ้นอยู่กับตัวสินค้า

รถบรรทุก 10 ล้อ

ขนาด ยาว 6.5 เมตร / กว้าง 2.3 เมตร / สูง 2.2 เมตร รับน้ำหนักได้ 14 ตัน ปริมาตร 23 คิว

บริการขนส่งสินค้าโดย  รถเทลเลอร์คอก

ต้นทาง กรุงเทพฯ ปลายทาง เมียวดี

ราคาค่าพิธีการเจ้าหน้าที่พร้อมเอกสารของประเทศไทย
และราคาค่าพิธีการเจ้าหน้าที่พร้อมเอกสารของประเทศพม่า
(ตรงด่านพรมแดนฝั่งเมียวดีเท่านั้น)


เมียวดี จำนวน 1 คัน = 39,000 บาท

ต้นทาง กรุงเทพฯ ปลายทาง ย่างกุ้ง

ราคาค่าพิธีการเจ้าหน้าที่พร้อมเอกสารของประเทศไทย
และราคาค่าพิธีการเจ้าหน้าที่พร้อมเอกสารของประเทศพม่า
(ตรงด่านพรมแดนฝั่งเมียวดีเท่านั้น) พร้อมราคาค่าพิธีการภาษีจุดส่งออก


ย่างกุ้ง จำนวน 1 คัน = 85,000-100,000 บาท
(ราคาดังกล่าวขึ้นอยุ่กับตัวสินค้า)

**ราคาดังกล่าวขึ้นอยู่กับตัวสินค้า

รถเทลเลอร์คอก

ขนาด ยาว 12 เมตร / กว้าง 2.2 เมตร / สูง 2.2 เมตร (จากพื้น) รับน้ำหนักได้ 25 ตัน

บริการขนส่งสินค้าโดย  รถเทลเลอร์เปลือย

ต้นทาง กรุงเทพฯ ปลายทาง เมียวดี

ราคาค่าพิธีการเจ้าหน้าที่พร้อมเอกสารของประเทศไทย
และราคาค่าพิธีการเจ้าหน้าที่พร้อมเอกสารของประเทศพม่า
(ตรงด่านพรมแดนฝั่งเมียวดีเท่านั้น)


เมียวดี จำนวน 1 คัน = 39,000 บาท

ต้นทาง กรุงเทพฯ ปลายทาง ย่างกุ้ง

ราคาค่าพิธีการเจ้าหน้าที่พร้อมเอกสารของประเทศไทย
และราคาค่าพิธีการเจ้าหน้าที่พร้อมเอกสารของประเทศพม่า
(ตรงด่านพรมแดนฝั่งเมียวดีเท่านั้น) พร้อมราคาค่าพิธีการภาษีจุดส่งออก


ย่างกุ้ง จำนวน 1 คัน = 85,000-100,000 บาท
(ราคาดังกล่าวขึ้นอยุ่กับตัวสินค้า)

**ราคาดังกล่าวขึ้นอยู่กับตัวสินค้า

รถเทลเลอร์เปลือย

ขนาด 3 เพลา พื้นเรียบ ยาว 12 เมตร / กว้าง 2.4 เมตร / รับน้ำหนักได้ 25 ตัน

บริการขนส่งสินค้าพิเศษ COD

ราคาค่าบริการขนส่ง

 • ในเขตย่างกุ้ง 130 บาท
 • นอกเขต ( ปริมณฑลย่างกุ้ง ) บวกเพิ่ม 60 บาท ค่าบริการ COD พม่า
 • คิด 5% ของมูลค่าสินค้ารวมส่ง
 • สินค้าต้องมีสต๊อคในพม่าขั้นต่ำ 20 ชิ้น ( แพ็คตามตัวอย่าง ) ปิดใบจ่าหน้าพร้อมส่ง
 • เมืองอื่นทั่วพม่า ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีที่เตรียมไว้ให้ ส่งสินค้าทางรถ ( ตามเมืองต่างๆ )
 • มีคำแนะนำพิกัดรายชื่อเมืองที่สามารถส่งสินค้าได้

กรณีไม่มีแอดมิน

 • แอดมินทำงาน 9.00-18.00 น.  9,000 บาท/เดือน
 • ค่าคอมแอดมิน ชิ้นละ 2% ของมูลค่าสินค้า
 • ค่าล่วงเวลา 18.00-24.00 น.  4,000 บาท

สินค้าอาหาร และยา

 • ต้องจดทะเบียน FDA = 15,000 บาท
 • ค่า Importer 10% ต่อยอดส่งออกทุกครั้ง ( บริษัทจัดการค่าบริการอื่นๆ ให้หมด )
 • เมื่อจดทะเบียนแล้ว สามารถขายได้ทุกช่องทางในประเทศพม่า

การโอนเงินกลับ

 • ปิดยอดทุกวันอังคาร
 • โอนเงินกลับไทย ทุกวันพุธ ( ของอาทิตย์ )