fbpx

ความรู้เกี่ยวกับเอกสารนำเข้า-ส่งออก

ความรู้เกี่ยวกับเอกสารนำเข้า-ส่งออก

วิธีการส่งของไปยังประเทศพม่า ระหว่างทางบก และทางเรือ

ในปัจจุบันนี้ เราอาจเรียกยุคของเราว่ายุคโลกาภิวัตน์ หรื […]

วิธีการส่งของไปยังประเทศพม่า ระหว่างทางบก และทางเรือ Read More »

บทสรุปวิธีค้าขายกับพม่าฉบับเร่งรัด

เริ่มต้นยังไง? โฆษณาแบบไหน? และส่งสินค้าอย่างไร? ไม่ว่า

บทสรุปวิธีค้าขายกับพม่าฉบับเร่งรัด Read More »

ทำความรู้จักพม่าให้มากขึ้น.. ก่อนเริ่มทำธุรกิจร่วมกัน

การพัฒนาของระบบโลจิสติก รวมถึงนโยบายเปิดประเทศของพม่า ท

ทำความรู้จักพม่าให้มากขึ้น.. ก่อนเริ่มทำธุรกิจร่วมกัน Read More »