truck

กรกฎาคม 4, 2023 0 Comments

รู้หรือไม่ ประเภทรถบรรทุก 9 ประเภท ที่ถูกต้องตามกฎหมายมีอะไรบ้าง
เมื่อพูดถึงรถบรรทุกหลายๆท่านอาจไม่ทราบว่า รถบรรทุกที่ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกในประเทศไทยนั้นมีอะไรบ้าง หลายๆท่านอาจเห็นได้ทั่วไปบนท้องถนนหรือเคยใช้งานรถประเภทนั้น เช่น รถพ่วง รถบรรทุก รถเทรลเลอร์ และอื่นๆ แต่ประเภทที่ถูกต้องตามกฏหมายตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2524) ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 นั้นมีอยู่ 9 ประเภท จะมีรถอะไรบ้าง ทาง LCS จะมาบอกประเภทของรถบรรทุก 9 ประเภทว่ามีอะไรบ้างดังต่อไปนี้

“รถกระบะบรรทุก” เรียกได้ว่าเป็นน้องเล็กสุดสำหรับการใช้บรรทุกสินค้าต่างๆที่ถูกต้องตามกฏมาย สามารถบรรทุกสินค้าในอุตสาหกรรมได้หลายประเภท เช่น ข้าว หิน ดิน ทราย หรือสินค้าทางการเกษตรต่างๆ ซึ่งเป็นการบรรทุกในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

“รถตู้บรรทุก” เป็นรถบรรทุกที่ลักษณะที่มีขนาดใหญ่กว่ารถกระบะขึ้นมาอีกระดับ ที่จะมีลักษณะเป็นตู้ทึบ และมีหลังคาและตัวถังที่บรรทุกอยู่ระหว่างผู้ขับ และเป็นผู้ขับแบบตอนเดียว เน้นใช้ในการขนส่งหรือบรรทุกสินค้าแบบตู้แห้ง หรือ ตู้แช่เย็น เช่น สินค้าที่เป็นชนิดอบแห้ง เนื้อสัตว์แช่แข็ง หรือสินค้าที่ควบคุมอุณหภูมิระหว่างจัดส่ง

“รถบรรทุกของเหลว” เป็นรถที่ใช้บรรทุกของเหลวต่างๆ ที่บรรทุกของเหลวตามความเหมาะสมและมีระบบความปลอดภัยสูง

“รถบรรทุกวัสดุอันตราย” เป็นรถบรรทุกที่ใช้ในการบรรทุกของเหลวเหมือนกับรถบรรทุกของเหลว แต่จะมีความอันตรายกว่า ซึ่งจะเป็นลักษณะของแทงก์ที่มีความหนาแน่นสูงเพื่อป้องกันการรั่วไหลหรือซึมของสิ่งที่บรรทุก เช่น น้ำมัน แก๊ส สารเคมี หรือสิ่งของที่ก่อให้เกิดอันตรายจากการระเบิดอย่างรุนแรงทันทีทันใด

“รถบรรทุกเฉพาะกิจ” เป็นรถบรรทุกที่ถูกออกแบบให้มีลักษณะที่แตกต่างที่มีไว้ใช้บรรทุกสิ่งต่างๆแบบเฉพาะกิจและมีความพิเศษ เช่น รถบรรทุก เครื่องดื่ม รถผสมปูนซีเมนต์ รถขยะมูลฝอย รถราดยาง หรือ รถเครื่องทุ่นแรงต่างๆ

“รถพ่วง” เป็นรถที่ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเอง ต้องอาศัยจากหัวรถในการลากจูงเพื่อขับเคลื่อน และท้ายรถจะถูกเรียกว่ารถพ่วงที่มีเพลาในตัวเอง และต่อพ่วงด้วยอุปกรณ์ลากจูงซึ่งถูกนำไปใช้บรรทุกในอุตสหากรรมสินค้าที่หลากหลาย เช่น บรรทุกดิน บรรทุกอ้อย บรรทุกมันสําปะหลัง และสินค้าทางการเกษตรต่างๆ

“รถกึ่งพ่วง” เป็นรถบรรทุกสินค้าที่ไม่มีแรงขับเคลื่อนในตัวเอง และไม่สามารถแยกจากกันได้ระหว่างส่วนหัวเทรลเลอร์และส่วนท้ายที่เป็นรถพ่วงต้องรับน้ำหนักร่วมกัน

“รถกึ่งพ่วงบรรทุกวัสดุยาว” เป็นรถบรรทุกสินค้าที่เป็นโครงวัสดุโลหะที่ไว้บรรจุและรองรับสินค้าได้มากที่สุดในบรรดาประเภทรถบรรทุกตามกฎหมายทั้งหมด

“รถลากจูง” เป็นรถที่ทำหน้าที่ในการลากจูงรถประเภทอื่น ในกรณีรถคันอื่นมีปัญหาจนไม่สามารถขับเคลื่อนใช้งานได้หรือชำรุด หรือใช้ในการลากจูง รถพ่วง รถกึ่งพ่วง ที่ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเองได้ เป็นรถที่มีหน้าที่ช่วยเหลือรถคันอื่นๆ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *